Danska Nightingale String Quartet

Danska Nightingale String Quartet

Den Köpenhamnsbaserade Nightingale String Quartet bildades 2007 och vann under de första åren flera tävlingar. 2014 tilldelades kvartetten Gramophones utmärkelse ”Young Artist of the Year”, som den första ensemblen i prisets historia. Deras CD-inspelning av Rued Langgaards stråkkvartetter har fått högsta betyg i flera internationella musiktidskrifter. Kvartetten spelar Mozarts Stråkkvartett i D-dur K.575, Rued Langgaards 2:a stråkkvartett och Mendelssohns sista stråkkvartett i F-moll, ”Requiem für Fanny”, komponerad kort efter systerns död och bara två månader före Felix död. Introduktionen 18.15 fokuseras på den märklige tonsättaren och människan Rued Langgaard.

Konsertintroduktioner 45 minuter före konsertstart (ej 10/9 och 28/9)
Biljetter i Dunkers kulturhus 042-10 74 00, eller www.ticketmaster.se eller 077-170 70 70.
Ordinarie biljettpris 180 kr, medlemmar 140 kr, studerande och musiklärare  80 kr, under 18 år gratis.
Undantag:
10/9: vuxna 100 kr, medlemmar 80 kr, övriga gratis
28/9: ordinarie 220 kr, medlemmar 180 kr, studerande och musiklärare 120 kr, under 18 år gratis.
Numrerade platser.

Medlemskap 250 kr för hela spelåret, 150 kr för HSV-medlemmar.
Plusgiro: 94 23 63 – 3 (ange samtidigt din e-postadress) eller Swish: 1234229563 Medlemsansvarig: Inger Munck, 0763-49 45 02 www.hkmf.se

Konserterna arrangeras i samarbete med DUNKERS KULTURHUS och MUSIK I SYD. De genomförs med bidrag från HELSINGBORGS KULTURNÄMND, STATENS KULTURRÅD och HELSINGBORGS SYMFONIKERS VÄNNER.