Vi längtar alla efter att åter få höra LEVANDE MUSIK!

Vi längtar alla efter att åter få höra LEVANDE MUSIK!

Att pandemiåret 2020 blev en katastrof för stora delar av hela vårt samhälle har inte undgått någon, men detta drabbade tyvärr även kulturen. I hela världen! Alla publika evenemang, stora som små, inom musik och teater, fick ställas in redan i mars förra året. Artisternas jobb med tillhörande inkomster försvann över en natt, vilket naturligtvis i synnerhet för alla frilansartister varit förödande. Inte anade vi för ett år sedan att detta skulle komma att bli så här långvarigt. Ännu är det inte slut. I Helsingborgs Kammarmusikförening lyckades vi ändå arrangera två konserter i september-oktober med 50 personer i publiken, men sedan drogs snaran åt igen och alla planerade konserter måste skjutas på framtiden. Ännu idag, i andra halvan av januari, vet vi inte om det kan bli några konserter under våren. Naturligtvis har vi ett tänkt program, men innan vi vet om det kan realiseras behåller vi i styrelsen det för oss själva. När vi vet skall informationen finnas på den här sidan.

Vår snart 40-åriga Kammarmusikförening är i normala fall en av landets livaktigaste. Tack vare ett gott stöd från Helsingborgs Symfonikers Vänner kan vi årligen erbjuda flera konserter med internationellt kända musiker samt ett flertal framstående musiker från HSO. Bidrag från Helsingborgs stad, Statens Kulturråd, Musik i Syd, Dunkers kulturhus och föreningens medlemmar är förutsättningar för konserternas höga konstnärliga kvalitet. Våra konserter äger vanligtvis rum i Dunkers kulturhus.

Vi HOPPAS förstås att kunna arrangera någon konsert före sommaren och att verksamheten i höst kommer att vara ”som vanligt” med ungefär en konsert i månaden. Vi måste få tänka positivt!

Förhoppningsfulla hälsningar från Styrelsen